Tehetség Program

 

 

 

Csengetési rend

0. óra: 7.00 - 7.45
1. óra: 8.00 - 8.45
2. óra: 9.00 - 9.45
3. óra: 9.55 - 10.40
4. óra: 10.50 - 11.35
5. óra: 11.45 - 12.30
6. óra: 12.40 - 13.25
7. óra: 13.30 - 14.15

Egészség

Határtalanul

 

Uniós projektek

Sárszentmihaly.hu

 

 A TÁMOP 3.1-4.C-14-2015-0509 pályázat keretében tervezett programok, maradéktalanul megvalósultak, melyek az alábbiak voltak:

 

                                            

 Ökotábor

 

Célcsoportja: 25 fő felső tagozatos diák.

 Programelemek:

 A falu nevezetességeinek öntevékeny megismerése feladatlap segítségével. 

 Interaktív természetismereti program, melyen az érintett témakörök: a Balaton Felvidéki Nemzeti Park, a Tihanyi félsziget térképen, " vendégek vagyunk az erdőben" a félsziget földtörténeti múltja, (kecskeköröm), kapcsolódó kultúrtörténet, növények és állatok, népi építészet, Balaton – óriás társasjáték az ismeretek elmélyítésére, rögzítésére.

 Kézműves foglalkozás: levendulazsák készítése

 Természetismereti program szakvezetéssel. A Belső-tó, halállományának, madárvilágának megismerése. Forráskúpok, a Belső-tó növény-és állatvilágának megismerése.

 Természetismereti program szakvezetéssel. A fokozottan védett Külső-tó madárvilágának, a félsziget kialakulásának megismerése. A levendula és a levendulaolaj felhasználásának lehetőségeinek megismerése.

 Levendula Ház Látogatóközpont megtekintése. Interaktív kiállítás, csoportos feladatmegoldással. Témája a Tihanyi-félsziget kialakulása, a félszigettel kapcsolatos geológiai és földrajzi ismeretek átadása, a levendula felhasználása.

 

Erdei iskolák

 Célcsoportja: 1-8 osztályos tanulók

 Az első osztályosoknak 1 napos, a 2-3. osztályosoknak 2 napos, a 4-5. osztályosoknak 3 napos, a 6-7-8. osztályosoknak 3 napos erdei iskolát szerveztünk. Tehát összesen 9 nap erdei iskolai program valósult meg, melyen a vállalt diáklétszámot meghaladóan 125 fő vett részt. Mindegyik turnusban 3 pedagógus vett részt a gyerekekkel.

 Az 1-3. osztályosok erdei iskolájának helyszíne a Balaton-felvidék, Tihanyi-félsziget.

 A 4-8. osztályosok erdei iskoláinak helyszíne a Bakony, Bakonybél és környéke.

 Programok között az alábbi tevékenységek szerepeltek, figyelembe véve az életkoroknak megfelelő érdeklődést és értelmi fejlettséget:

 természetismereti program szakvezetéssel

 Útvonal az alsós tanulóknak:

 1.) A félsziget belső része, a Belső-tó - Aranyház - Belső-tó. A Belső-tó, halállományának, madárvilágának megismerése. Forráskúpok, a Belső-tó növény-és állatvilágának megismerése.

 2.) A félsziget nyugati felén, a Sajkod - Apáti-tető - Öreglevendulás - Nyereg-hegy – Sajkod. A fokozottan védett Külső-tó madárvilágának, a félsziget kialakulásának megismerése.

 

Útvonal a negyedikes és felsős tanulóknak: 

 1.) Szakvezetés a Boroszlán-tanösvényen: A csoport megismerkedett a bejárt terület geológiai, növénytani, állattani és kultúrtörténeti értékeivel.

 2.) Vízvizsgálati foglalkozás- A Gerence-patak élővilágának, vízminőségének vizsgálata

 

kisvonatozás a vezetett túra helyszínére

 Alsós tanulóknak: a Levendula Ház Látogatóközpont megtekintése. Interaktív kiállítás, csoportos feladatmegoldással. Téma: A Tihanyi-félsziget kialakulása, a félszigettel kapcsolatos geológiai és földrajzi ismeretek átadása, a levendula felhasználása. A levendula és a levendulaolaj felhasználási lehetőségeinek megismerése.

 Negyedikes és felsős tanulóknak: Helyismereti foglalkozás: Rövid séta során a gyerekek betekintést nyerhettek Bakonybél történetébe, a bencés szerzetesrend helyi történetébe, a famegmunkálás hagyományaiba. Bemutattuk a bakonybéli templomot, a Borostyán-kutat. A vezetéssel történő séta végén térképet és feladatlapot kaptak a gyerekek.

 Látogatás, interaktív foglalkozás a Pannon Csillagdában. A Pannon Csillagdaéjszakai foglalkozása: csillagvizsgálat, csillagképek

 Foglalkozás az Erdők Házában: A Bakony állat- és növényvilágának megismerése

 kézműves foglalkozás - A gyerekek egy könyvkötő műhelyben ismerkedhettek meg a könyvkötés fortélyaival, mialatt egy kis noteszt készítenek.

 

 Az  ökotábor és erdei iskolai foglalkozások eredményei:

 

1-3 osztályos tanulók számára:

 A Tihanyi félsziget, Balaton-felvidék természeti adottságainak, szépségének megismerése.

 

4-8 osztályos tanulók számára:

 A Bakony geológiai, természeti jellemzőinek megismerése

 Csillagászati és űrkutatási ismeretek bővítése, a Naprendszer, csillagképek megismerése

 Történeti, történelmi ismeretek bővítése

 

Minden részt vevő tanuló számára:

 A természeti környezet megismerése, a problémák feltárása, annak megoldási lehetőségeire fényt derítő interaktív foglalkozásokon keresztül olyan szemléletváltozás elérése, amelynek eredményeként a diákok személyes, belső igényükből fakadóan válnak tudatosan a környezetükre figyelő, annak megóvása érdekében cselekedni képes személyiséggé.

 Manuális készségek fejlesztése

 Közvetetten a szövegértési kompetenciák fejlesztése a megszerzett ismeretek feldolgozása során.

 A szociális kompetenciák fejlődése, egymás megismerése, elfogadóbbá válás, a társas viselkedés újabb módjainak megismerése, belsővé tétele.

 

 

 Komplex közlekedési ismeretek

 Októberben Komplex közlekedési ismeretek program keretében egy érdekes és tanulságos nap részesei voltak tanulóink, összesen 133 fő.

 Programelemek:

 Kresz-Suli program játékos közlekedés-oktatási program, mely tartalmazott egy mobil jelzőlámpás KRESZ pályát, ahol a közlekedő gyermekek játékosan a gyakorlatban sajátíthatták el a korosztályuk számára legszükségesebb közlekedési ismereteket, szabályokat.

 Kerékpáros Ügyességi Feladatok (KÜF) a résztvevő gyermekek tesztelhették ügyességüket, fejleszthették egyensúlyérzéküket a kerékpáros ügyességi pályán.

 Fogyatékkal élő közlekedők a tolerancia jegyében és részegszemüveg aktivitás.

 

 Eredményei:

 A Kresz-Suli játékos közlekedésoktatási programon a gyermekek játékosan, a gyakorlatban sajátíthatták el a korosztályuk számára legszükségesebb közlekedési ismereteket, szabályokat egy mobil jelzőlámpás KRESZ-pályán. A kerékpáros ügyességi pályán a résztvevő gyermekek tesztelhették ügyességüket, fejleszthették egyensúlyérzéküket. A program kiegészült egy szemléletformáló programmal, mely a közlekedésben résztvevő fogyatékkal élő embertársainkra hívta fel a figyelmet. A látássérült Ocelka Róbert válogatott paratriatlonista sportoló, valamint a mozgássérült Schober László kranking edző, handbike versenyző segítségével a gyerekek nem csak a közlekedésben (is) tanúsítandó tolerancia szükségességét tanulhatták meg, de kiemelkedő sporttevékenységükkel arra is példát mutattak, hogy kemény munkával, elszántsággal céljaink elérhetőek.

 

 Pedagógus továbbképzések

 

A pedagógus továbbképzések az iskolában felmerülő problémák és jelenségek kezeléséhez és megoldásához elsajátítandó technikák széles spektrumát kínálták.

 

Tanulási és magatartási, valamint konfliktus- és iskolai agressziókezelési technikák

 Tanulási és magatartási problémák ismertetése, rendszerezése révén könnyebben felismerhetővé válik az adott probléma és a lehetséges segítségnyújtás. A képzés során a pedagógusok segítséget kaptak az iskolai agresszió nyílt és burkolt formáink felismeréséhez.

 Az agressziót megelőző, kezelő technikák bemutatása, azok csoportos foglalkozásokon történő gyakorlása során szerzett tapasztalatok megbeszélése által, a szükséges pszichológiai ismeretek felfrissítésével, új ismeretek nyújtásával járult hozzá a sikeres megküzdési technikák elsajátításához.

 

Egészséges életmódra nevelés (egészségvédelem)

 Programelem megvalósulásának célja volt, hogy a pedagógusokban tudatosítsa az egészség fontosságát. Megmutassa z iskolai egészségfejlesztésben rejlő lehetőségeket. Fontos szempontként jelentkezett, hogy az ismereteket a gyakorlaton keresztül is próbálják közelebb hozni a pedagógusokhoz. Ezért csoportfeladatok, dokumentumelemzések, módszer- és partnerbemutatók segítségével igyekeztek az ismereteket, megtanult készségeket használhatóvá tenni. Egészségnevelési tanmenet összeállításában is támogatást kaptak a pedagógusok.

 

Hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű, illetve tanulási nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését támogató tanácsadás

 

A programelem hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal való olyan szemlélet kialakítására igyekezett segítséget adni, hogy a pedagógusok a lehető leghatékonyabban tudjanak cselekedni a tanulók iskolai sikeressége, egymás mind teljesebb elfogadása érdekében.

 

Az előadásokat műhelymunka, megbeszélés, tanácsadás és elemzés követte.

 

A műhelymunkák során a pedagógusok megismerték a diagnosztikai, vizsgálati módszereket, az egyéni tanulási utak kialakításának módszertani lépéseit, segítséget kaptak az egyéni tanulási tervek elkészítéséhez. Sor került az egyéni tanulási utak gyakorlati beválásának vizsgálatára, a szükséges korrekcióra. A pedagógusok megismerkedtek, majd kipróbáltak fejlesztő jellegű játékokat, amelyek elsősorban a figyelem, a kommunikáció, az asszociáció, a hosszú- és rövidtávú memória fejlesztésére szolgálnak. A pedagógusok elkészítették óratervüket, amelynek részét képezte az érintett tanulókra kidolgozott foglalkozásterv. Az elsajátított módszereket kipróbálták.

 

Ennek eredményeképpen a pedagógusok tapasztalatot szereztek az elsajátított módszertani ismeretek gyakorlati alkalmazásában, képessé váltak az elkészült foglalkozástervek esetleges korrekciójára.

 

A megbeszélés során sikerült körülhatárolni azokat a munkaformákat, amelyek az egyes tanulók esetében hatékonynak bizonyultak, illetve konkretizálni azt az irányvonalat, amely mentén a tanulókra vonatkozó fejlesztési tervek kialakulhatnak.

 

A tanácsadás során a résztvevő pedagógusok konkrét problémáik megoldásához kaptak olyan alternatívákat, amelyek a későbbiek során segítséget nyújthatnak a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztése során. A betanítás alkalmat kínált arra, hogy jó gyakorlatot láthassanak a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása során.

 

A tantestülettel történt megállapodás alapján az írásbeli feladatot résztvevő tanáronként egy mintaórában került meghatározásra. Egy, valóságban megtartott szakóra óratervébe kellett beillesztenie a hallgatónak az integrációs alapelveknek megfelelően, a megtartott órán jelenlévő SNI és BTM-es tanulókra hangolt kiegészítő, támogató, differenciáló feladatokat. Az óraterv alapján a megtartott óra tanulságait egy tapasztalatokat feldolgozó üléskeretben vitatták meg. A feldolgozott tapasztalatok feljegyzések formájában lettek archiválva az iskolában.

 

Önismereti tréningek tanulóknak + képzés pedagógusoknak

 A projektelem célja a tanulók pályaválasztással kapcsolatos attitűdjeinek megismerése, kérdőív segítségével. Az érdeklődési körnek megfelelő pályaválasztás fontosságának tudatosítása, az önismeretre épülő pályakép szükségességének kialakítása.

 A közös munka első lépése az iskola pályaválasztással kapcsolatos szokásrendszerének feltárása, a hiányosságok, szükségletek megvitatása. A tanulók pályaválasztási attitűdjének feltárása,azoknak a területeknek a feltárása, ahol hiányosságok mutatkoznak, s amely területen az iskola segítséget nyújthat diákjai számára.

 Műhelymunka keretében pályaorientációs szakértők vezetésével pályaorientációs óra- foglalkozástervek készítése történt három alkalommal.

 Tisztázásra kerültek a pályaorientációhoz kapcsolódó fő témakörök, a tanárok saját élményként kipróbáltak jó néhány gyakorlatot, majd közös ötleteléssel gyűjtöttek feladatokat. Végül ennek eredményeként a fő témaköröket figyelembe véve, közösen készítették el a foglalkozásterveket. Az órai munka során szerzett tapasztalatok, eredmények összegzésével a pedagógusok a jó gyakorlatokat beépíthetik jövőbeni munkájukba, a kevésbé bevált gyakorlatokat pedig átalakíthatják, módosíthatják a diákok igényeihez mérten.

 A képzés keretében a pedagógusok tapasztalatot szereztek a pályaválasztáshoz kapcsolódó óratípusok tervezésében, szervezésében, lebonyolításában. A pályaorientációs foglalkozásokon pályaorientációs szakemberek is részt vettek, akikkel a pedagógusok megvitathatták az órák tapasztalatait, további tanácsokat, javaslatokat kaphattak az iskolában megvalósítandó pályaválasztási foglalkozásokkal kapcsolatban. A pedagógusok rendkívül hasznosnak ítélték a projektelemet.

 Összességében, e rövid időtartamú, de gazdag és hasznos programokkal teli projekt hozzájárult a tanulók és a pedagógusok iskolához való kötődésének erősítéséhez, a természet- és egészségtudatos magatartás elsajátításához, a szociális kompetenciák fejlesztéséhez, a pedagógusok professzionálisabb munkavégzéséhez, mely tényezők hosszú távon a tanulók felzárkóztatását és sikerességét szolgálják.

 


 

NYÁRI ÖKOTÁBOR

A TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0509 pályázat fenntartási időszakának programjaként iskolánk 13 felső tagozatos diákja önköltséges nyári ökotáborban vett részt június 27-30. között a Pápához közeli Döbrönte településen. A Bakony alján, Szarvaskő várának tövében elhelyezkedő kis falu természeti és kulturális látnivalókat is kínál az odalátogatóknak. A tábor programjában szerepelt természetismereti túra, a Bakony élővilágával kapcsolatos vetélkedő, egy falusi porta meglátogatása Gannán, az Esterházy-mauzóleum megtekintése, falusi olimpia, szalonnasütés, éjszakai bátorságpróba. Nagy élményt jelentett a csoport számára a nemrégiben felújított pápai Esterházy-kastélyban tartott élőképes tárlatvezetés, valamint a barokk marionett színházi előadás a kastély színháztermében. A pápai Várkertfürdőben
került sor a frissítő lubickolásra, amely minden bizonnyal a táborozók legkedvesebb programja volt. Bízunk benne, hogy élményekkel és ismeretekkel gazdagodva tért haza a remek csapat. A táborozók nevében köszönjük a szülők támogatását.
Külön köszönjük Kalmár Tibornak, Kalmár Tamásnak és Fülöp Gyulának, hogy vállalták a gyerekek szállítását, jelentős mértékben hozzájárulva ezzel a tábor megvalósításához!

Bozai Éva, Kovácsné Simon Krisztina és Tóth Anett pedagógusok

 

Galéria

 


 

2015-10-31.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

 Sajtóközlemény

Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem

 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az Új Széchenyi Terv keretében 12 millió forint európai uniós támogatást nyert a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett „Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem” című pályázati kiíráson. A 12 millió forint összköltségvetésű beruházásból a Sárszentmihályi Zichy Jenő Általános Iskolában változatos, a tanulók felzárkózását elősegítő programok megvalósítására került sor.

 A Sárszentmihályi Zichy Jenő Általános Iskola 2013-as szövegértés kompetencia mérési eredménye a 6. évfolyamon az országos átlagtól 7,68 %-kal elmaradt. A TÁMOP-3.1.4C-14-2015-0509 azonosítószámú projekt keretében a 2014/2015. tanítási év második és a 2015./2016. tanítási év elejét érintő programok segítségével az intézmény pedagógiai programjával összhangban ökotábor, erdei iskola, komplex közlekedési ismeretek oktatása került megszervezésre. A projekt megvalósításába bevont pedagógusok ezzel kapcsolatosan tanulási, magatartási valamint konfliktus- és iskolai agressziókezelési problémák felismerését és fejlesztését segítő módszertani valamint lelki egészség fejlődését szolgáló, személyközpontú pedagógiai módszert átadó - pedagógiai műhelymunkát segítő továbbképzéseken vettek részt.

A projekt hozzájárult a társadalmi felzárkóztatási kultúra fejlesztéséhez, az egészséges életmód, mint attitűdforma kialakulásához, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásához.

A projekt teljes összköltsége 11 968 716 Ft

2015.04.15-én a Támogató a beadott pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt kezdete 2015. május 1., befejezése 2015. október 31.

 

A projektről részletesebb információt az iskola oldalán olvashatnak. 

Copyright © 2016 Minden jog fenntartva.