Tehetség Program

 

Csengetési rend

0. óra: 7.00 - 7.45
1. óra: 8.00 - 8.45
2. óra: 9.00 - 9.45
3. óra: 9.55 - 10.40
4. óra: 10.50 - 11.35
5. óra: 11.45 - 12.30
6. óra: 12.40 - 13.25
7. óra: 13.30 - 14.15

Egészség

Határtalanul

Uniós projektek

Boldog Iskola

 

Digitális témahét 2018

Pénz7 iskola

Bejelentkezés

Jókai nyomában Erdélyben

 

A Sárszentmihályi Zichy Jenő Általános Iskola 7. osztályos diákjai a Határtalanul! program keretében négynapos erdélyi tanulmányi kiránduláson vettek részt. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott, a HAT-16-01-0416 sz. pályázat keretén belül megvalósult kirándulás során a diákok olyan helyszíneken jártak, amelyeket Jókai Mór is felkeresett, s amelyek az író regényeinek ihlető forrásai voltak. A kirándulás főbb állomásai Nagyvárad, Torockó, Torda, Nagyenyed és Körösfő voltak, ahol a tanulók megismerték e tájegységek néprajzi, kulturális hagyományit, nevezetes természeti képződményeit, többek között a Székelykövet, a tordai sóbányát, a Tordai-hasadékot. A kulturális programok között szerepelt a nagyváradi Ady Endre Emlékmúzeum, a Szigligeti Színház, a torockói néprajzi gyűjtemény, valamint a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium megtekintése.

 

A kirándulást megelőző felkészítő órák során a résztvevők megismerték a tanulmányút helyszíneihez kapcsolódó legendákat, meséket is, és Benedek Elek Az ikrek című meséjéből bábelőadást készítettek. A produkcióval a torockói Kis Szent Teréz Gyermekotthon lakóinak kedveskedtek. A gyermekotthonban átadták azt a pénzadományt is, amely a kirándulást megelőzően gyűlt össze a nagyvonalú adományozóknak köszönhetően. Nagy élményt jelentett a csoport számára a Körösfői Kós Károly Általános Iskolában tett látogatás, amelynek során találkozhattak az ottani diákokkal, betekintést nyerhettek egy romániai magyar iskola hétköznapjaiba.

 


 

Határtalanul Erdélyben 2016.

 

A megvalósult program képei megtekinthetőek ITT.

 


 


 HATÁRTALANUL! program 2015.

 

Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a HATÁRTALANUL! program keretében nyílt pályázatot hirdet a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére, összhangban
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
 a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény,
 a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet,
 a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény,
 a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 84/2013. (XII.30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet)
vonatkozó rendelkezéseivel.

A pályázat célja
A pályázat célja a magyarországi köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részesülő, 7. évfolyamon tanuló diákok – nevezetesen az általános iskola 7. évfolyamán, vagy a hatosztályos gimnázium 1. évfolyamán, vagy a nyolcosztályos gimnázium 3. évfolyamán tanuló diákok (a továbbiakban: 7. évfolyamon tanuló diákok) – Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyarlakta területeire irányuló tanulmányi kirándulásának támogatása.


Pályázat benyújtására jogosultak
Pályázatot nyújthatnak be önálló jogi személyiséggel rendelkező, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 10. § szerinti általános iskolák, és a 11. szerinti gimnáziumok, valamint a 20. § szerinti többcélú intézmények közül azok, amelyek általános iskolai és/vagy gimnáziumi feladatot is ellátnak.
FIGYELEM! Kizárólag a 7. évfolyamon tanuló diákok utazása támogatható.

Egy pályázat keretében lehetőség van több magyarországi iskola 7. évfolyamon tanuló diákjai közös részvételével megvalósuló projektek támogatására is. Amennyiben több iskola közösen kíván egy projektet megvalósítani, úgy a részt vevő iskolák választása szerint közülük egy nyújtja be a pályázatot, minden további iskola társpályázóként szerepel.


Határtalanul Szlovákiában 2015. A megvalósult program képei megtekinthetőek ITT.

Copyright © 2016 Minden jog fenntartva.