Tehetség Program

 

Csengetési rend

0. óra: 7.00 - 7.45
1. óra: 8.00 - 8.45
2. óra: 9.00 - 9.45
3. óra: 9.55 - 10.40
4. óra: 10.50 - 11.35
5. óra: 11.45 - 12.30
6. óra: 12.40 - 13.25
7. óra: 13.30 - 14.15

Egészség

Határtalanul

Uniós projektek

Boldog Iskola

 

Digitális témahét 2018

Pénz7 iskola

Bejelentkezés

 

Az iskolatej programról röviden a 141/2012. (XII. 27.) VM rendelet a 2013. évi óvoda-, és iskolatej program szabályozása alapján:

2. § (1) Az óvoda-, és iskolatej programban a nemzeti köznevelési törvény szerinti nevelési-oktatási intézményekben óvodai nevelésben részt vevő gyermekek (a továbbiakban: óvodások), általános iskolai nevelésben-oktatásban részt vevő tanulók (a továbbiakban: általános iskolai tanulók), a középiskolai és szakiskolai nevelésben-oktatásban részt vevő tanulók (a továbbiakban: középfokú iskolai tanulók), valamint gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő tanulók (a továbbiakban együtt: kedvezményezett) vehetnek részt.

(2) Az óvoda-, és iskolatej program keretében kedvezményezettenként nevelési és tanítási naponként átlagosan legfeljebb 0,25 liter tej egyenértékkel megegyező mennyiség erejéig - az e rendeletben meghatározott tejtermékek után - támogatás igényelhető.

 

3. § (1) Az óvoda-, és iskolatej program lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) látja el.

(2) A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet szerinti köznevelési információs rendszer működtetője minden év november 30-áig - a november 15-ei állapot szerint - megküldi az óvodai, általános és középfokú iskolai feladatot ellátó intézmények, tagintézmények és fenntartóik közérdekű adatait (az intézmény neve, OM azonosítója, feladatellátási hely azonosítója, a fenntartó neve, az intézmény székhelye, székhelyének címe, telephelyének neve és címe) az MVH, valamint az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére.

 

4. § (1) A támogatást a fenntartó és a szállító között a 6. § szerint létrejött szállítási szerződésben foglaltaknak (a továbbiakban: szerződés) megfelelően a támogatás előfinanszírozását vállaló szerződő fél (a továbbiakban: kérelmező) igényelheti.

(2) A támogatást olyan kérelmező igényelheti, amely rendelkezik az MVH jóváhagyásával.

 

·         A 2013/2014-es tanévben iskolánk ismét csatlakozott az iskolatej programhoz. Az év eleji felmérés alapján iskolánk 105 tanulója kap iskolatejet. Az idei évtől heti 4 alkalommal 0,25 l-es kiszerelésben iskolatejet, pénteki napokon pedig 0,25 l-es kefír illetve 0,25 l-es natúr joghurtot.

 

·         Az idei évben az iskolatejet napi rendszerességgel a Pusztaszabolcsi Agrár Zrt. szállítja.

Copyright © 2016 Minden jog fenntartva.